Elmi Nəşrlər. Əsas nəticə, proses deyil.

Elmi Nəşrlər. Əsas nəticə, proses deyil.

info@spubl.az

SCOPUS verilənlər bazasından jurnallarda nəşr etməkdə yardım

Scopus

900$-dan

 • Məqalə auditi
 • Materialı redakt
 • Peşəkar tərcümə
 • Nəşr üçün nəşrin seçilməsi
 • Nəşriyyata nəzarət
 • Məlumat bazasından jurnalda indeksləşdirmə

WoS verilənlər bazasından jurnallarda nəşr

hostinza pricing image

900$-dan

 • Məqalə auditi
 • Unikallığı yoxlayın
 • Məqalənin dekorasiyası və mənbələr
 • Tərcümə və korrekt
 • Redaktorlar və rəyçilər ilə danışıqlar
 • Məlumat bazasından jurnalda indeksləşdirmə

ERIH+, Springer, Ulakdim-də nəşriyyat

hostinza pricing image

350$-dan

 • Məqalə auditi
 • Unikallıq səviyyəsi yoxlanılır
 • Material dizaynı
 • Nəşr üçün nəşrin seçilməsi
 • Nəşriyyata nəzarət
 • Məlumat bazasından jurnalda indeksləşdirmə

H-indeksinin artırılması

SCOPUS verilənlər bazasından jurnallarda nəşr etməkdə yardım

fərdi iş

 • Məsləhətçilik
 • Elmi məqalələr
 • Texniki anların icrası
 • Link üslubu
 • Tələb olunan dəyərə qədər artır

MDB-nin Ali Attestasiya Komissiyasının jurnallarında dərc olunmasına köməklik

MDB-nin Ali Attestasiya Komissiyasının jurnallarında dərc olunmasına köməklik

fərdi iş

 • Pulsuz audit
 • Münasiblik və unikallığın yoxlanılması
 • Redakt və strukturlaşdırma
 • Nəşr üçün jurnalın seçilməsi
 • Nəşrin nümayəndələri ilə ünsiyyət prosesinin idarə edilməsi
 • Nəşriyyata nəzarət

Fərdi xidmət sifariş edin planlaşdırılan nəşr haqqında məlumat verin

X